Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.11.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.11.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Rola kationów NH4 w przewodnictwie elektrycznym
kryształu (NH4)4H2(SeO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego