Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 01.12.2017:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 01.12.2017 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Nieliniowa absorpcja w nanomateriałach

wygłosi

prof. dr hab. inż. Marek Samoć

Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Marek Samoć w 2016 roku otrzymał indywidualną nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
za badania materiałów nanostrukturalnych dla optyki nieliniowej
.
Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w obszarze nauk chemicznych i o materiałach) zostało wyróżnione odkrycie przez prof. Marka Samocia niezwykłych właściwości optycznych nanomateriałów. Mogą one zostać wykorzystane np. w przekształcaniu sygnałów optycznych, w obrazowaniu biologicznym czy też w konwersji energii.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 01.12.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Właściwości termoelektryczne i magnetokaloryczne
faz Heuslera z ziemią rzadką

wygłosi

dr inż. Karol Synoradzki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego