Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 11.12.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.12.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Model struktury sztywnej matrycy żelu otrzymany na podstawie analizy współczynników dyfuzji roztworu mierzonych w krótkim i długim reżimie czasowym

wygłosi

dr Joanna Kowalczuk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego