Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 04.01.2018:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 04.01.2018 roku (czwartek)
o godzinie 10:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Romana Strzelczyka

pt.:

Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenu

Promotor: dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Klusek (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki) - recenzja

prof. dr hab. Zbigniew Sojka (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim


Rozprawa doktorska powstała częściowo w ramach projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr: POKL.04.03.00-00-015/12)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego