Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 26.02.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.02.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 wauli

referat pt.:

Kinetyka przemiany fazowej przewodnika protonowego K3H(SO4)2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego