Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 02.03.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyzm i odstępstwo od cieczy Fermiego w pobliżu kwantowego punktu krytycznego w układach CeCo1 − xFexGe3 i Ce1 − xPrxCoGe3

wygłosi

mgr inż. Przemysław Skokowski

Doktorant

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego