Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 09.03.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego i chemicznego na wybrane właściwości BiMO3 (M = Ga, In, Fe)

wygłosi

dr inż. Jakub Kaczkowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego