Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 14.03.2018:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

O czym szumią półprzewodniki?
Fotoelektrochemia dla muzyków (i nie tylko)

wygłosi

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


abstrakt

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Nowe materiały do detekcji i manipulacji strukturami DNA
oraz antybakteryjnej terapii fotodynamicznej

wygłosi

dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn

Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego