Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 06.04.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura oraz własności fizyczne nowych heterocyklicznych przewodników protonowych

wygłosi

mgr inż. Sylwia Zięba

Doktorantka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego