Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.04.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływanie wymienne
w strukturze ferromagnetyk/przekładka/ferrimagnetyk

wygłosi

mgr inż. Łukasz Frąckowiak

Doktorant

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego