BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 16.04.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.04.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia:
polimery supramolekularne - polimery konwencjonalne w szeregu homologicznym glikoli polietylenowych

wygłosi

dr Jolanta Świergiel

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego