BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 19.04.2018:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 19.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 11:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Lindnera

pt.:

Wpływ ciśnienia na mechanizm transportu elektrycznego w selenianach amonowych o różnych stechiometriach

Promotor: dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) - recenzja

prof. dr hab. Jan Wąsicki (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języki angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Równanie stanu cieczy LJ i określanie krzywizny termodynamicznej

wygłosi

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego