Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 11.05.2018:

SEMINARIUM

Dnia: 11.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Czy fizyka ma płeć?
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu GENERA

wygłosi

dr Paulina Sekuła
mgr Ewelina Ciaputa

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podczas prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań (wywiady pogłębione) przeprowadzonych wśród społeczności fizyków i fizyczek w 8 krajach europejskich w ramach projektu GENERA (Gender Equality Network in European Research Area). Badania pozwoliły na zidentyfikowanie różnorakich barier uniemożliwiających realizację zasady równości płci, a także poznanie ścieżek kariery naukowej kobiet i mężczyzn, ich doświadczeń związanych
z pracą zawodową, opinii na temat możliwych rozwiązań służących równości płci oraz oceny działań podejmowanych w tym zakresie w ich miejscu pracy.

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności fizyczne borków metali o strukturze YCrB4

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego