Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 14.05.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.05.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wiązanie wodorowe: wpływ efektu deuteracji oraz wysokiego ciśnienia

wygłosi

mgr inż. Łukasz Lindner

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego