Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 04.07.2018:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 04.07.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ procesu samoorganizacji cząsteczkowej na dynamikę molekularną, przewodnictwo elektryczne i własności termiczne odnawialnych żeli jonowych

wygłosi

dr inż. Michał Bielejewski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego