BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 12.10.2018:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 12.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Natalii Pierunek

pt.:

Efekt magnetokaloryczny w nieuporządkowanych strukturalnie stopach
i związkach międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich z metalami przejściowymi

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Śniadecki

Recenzenci:

dr hab. Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) - recenzja

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki PAN) - recenzja

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PANSEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dolinotronika

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego