Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 25.10.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.10.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Fotoaktywne materiały ciekłokrystaliczne do optycznego trójwymiarowego przechowywania danych

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego