BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.12.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.12.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania przejścia z fazy neutralnej do fazy jonowej w jednowymiarowym kompleksie z przeniesieniem ładunku (EDT-TTF-I2)2TCNQF

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego