BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.01.2019:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2018 roku

Dnia: 08.01.2019 roku (wtorek)
o godzinie 08:30 w auli

8:30-8:40

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

8:40-9:00

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

9:00-9:20

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

9:20-9:35

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych.
grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00564 (PB 6.11)
09.01.2018-08.01.2021

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

9:35-9:40

Wytwarzanie i charakterystyka układów  nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST3/00473 (PB 6.10)
27.09.2017-26.09.2018

dr inż.
Natalia Bielejewska
(Z6)

9:40-10:20

PRZERWA

 

10:20-10:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

10:30-10:50

Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów
o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach.
2018-2020

dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

10:50-11:10

Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego
w przewodnikach szybkich jonów i polimerach.
2017–2019

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:10-11:20

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.10.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak
(Z4)

11:20-11:25

Wpływ mikro- i nanostruktury na własności dielektryczne
i magnetyczne kompozytów celuloza – spinel kobaltowy.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST5/00190 (PB 4.15) 
02.09.2017-01.09.2018

dr hab. inż.
Ewa Markiewicz
(Z4)

11:25-12:00

PRZERWA

 

12:00-12:20

Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej.
2017-2019

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

12:20-12:25

Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia: polimery supramolekularne – polimery konwencjonalne
w szeregu homologicznym poliglikoli i innych związków.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST3/00492 (PB 5.11)
04.10.2017-03.10.2018

dr
Jolanta Świergiel
(Z5)

12:25-12:30

Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST4/01615 (PB 5.12)
23.12.2017-22.12.2018

dr
Iwona Płowaś-Korus
(Z5)

12:30-12:50

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach
o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

12:50-13:05

Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierajacymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa.
grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/00973 (PB 8.18)
07.02.2018-06.02.2021

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:05-13:15

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2b Rozwój”
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.15)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:15-13:20

Badanie procesów wpływających na zwiększenie biodostępności czynnika aktywnego w modelowym, żelowym produkcie farmaceutycznym.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST4/00150 (PB 8.17)
2.09.2017-01.09.2018

dr hab.
Joanna Kowalczuk
(Z8)

13:20-13:30

Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi.
grant SONATINA 1 nr 2017/24/C/ST5/00156 (PB 8.16)
02.10.2017-01.10.2020

dr inż.
Iga Jankowska
(Z8)

13:30-14:00

PRZERWA 

 

14:00-14:20

Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa
w niskosymetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa
w elektronice ciała stałego.
2017-2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:20-14:35

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.10.2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:35-14:55

Badania nowoczesnych materiałów węglowych i nadprzewodników pod kątem zwiększenia efektywności separacji izotopu 3He z helu.
2018-2020

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN
(Z14)

14:55-15:00

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE

prof. dr hab.
Zbigniew Trybuła

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego