BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 21.01.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności elektryczne i magnetyczne brownmillerytu Ca2Fe2O5

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego