BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 20.02.2019:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 20.02.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Spektroskopia magnetyczna nanomateriałów węglowych

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego