BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 06.03.2019:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 06.03.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ modyfikatorów organicznych na właściwości spektroskopowe
i fotoelektrochemiczne struktur węglowych do zastosowań
w optoelektronice organicznej

wygłosi

dr inż. Kornelia Lewandowska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego