BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 22.03.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kinetyka absorpcji i desorpcji wodoru w nanomateriałach na bazie magnezu

wygłosi

mgr inż. Sebastian Pacanowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego