BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 29.03.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamika prądów i namagnesowania wywołana spinowo zależnym ekranowaniem w heterostrukturach magnetoelektrycznych

wygłosi

dr Piotr Graczyk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego