BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.04.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.04.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Polimerowe kompozyty protonowo przewodzące oparte na mikro i nanowłóknach celulozy

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego