nagłówek strony
Menu: Aktualności Informacje Wykłady Zarząd Członkowie Pliki
 
Liczba członków PTF, O. w Poznaniu: 124

 
Podczas zebrania członków Oddziału Poznańskiego PTF, wybrano nowy zarząd na lata 2015-2016
Więcej...
 

 

Aktualności

NanoTech Poland 2019 & Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea

Centrum NanoBioMedyczne UAM kierowane przez Dyrektora Profesora zw. Stefana Jurgę oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej Konferencji NanoTech Poland 2019 & Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea, która odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2019 r. w Poznaniu.

W imieniu organizatorów Konferencji Nano Tech Poland '2019, a w szczególności w imieniu Przewodniczącego Konferencji Profesora Stefana Jurgi zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w tej Konferencji.
Prof. Henryk Drozdowski

14th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS'2019)

Szanowni Członkowie, Sympatycy i Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Fizycznego – Oddział w Poznaniu
Uprzejmie informuję w imieniu Profesora Macieja Kozaka z Wydziału Fizyki UAM i Komitetu Organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, że w dniach 9–14 czerwca ’2019 obędzie się międzynarodowa konferencja w Zakopanem:
14th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS'2019)

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji, plakat konferencji. Więcej informacji na stronie: ISSRNS '2019.

Prof. zw. dr hab. Maciej Kozak jest organizatorem konferencji i szefem Komitetu Organizacyjnego (Chairman).
Zapraszamy do udziału w tej konferencji!

Z serdecznymi pozdrowieniami,
w imieniu Zarządu

Prof. Henryk Drozdowski
Przewodniczący OP PTF

XV Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Szanowni Członkowie i Sympatycy Oddziału Poznańskiego PTF uprzejmie informujemy, że w dniach 8-9 marca 2019 r. na Wydziale Fizyki UAM odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki DOŚWIADCZENIE W NAUCE. Organizatorami są Prof. Antoni Szczuciński z Instytutu Filozofii UAM oraz Prof. Zdzisław Błaszczak z Wydziału Fizyki UAM, patronat objęły Sekcja Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Szczegółowe informacje o Konferencji.

Wykład oraz Walne Zebranie OP PTF

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 16.30 (w Audytorium Wschodnim na Wydziale Fizyki UAM) do wysłuchania refleksji Profesora Andrzeja Dobka z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki UAM oraz wykładu Pani dr hab. inż. Joanny Bajerskiej pt. Dietetyczne sekrety długowieczności.

Po wykładzie odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PTF

 1. Część otwarta dla wszystkich zainteresowanych
  • 25-lecie Wydziału Fizyki UAM – refleksje osobiste Profesora Andrzeja Dobka, b. wieloletniego Dyrektora IF UAM i Dziekana Wydziału Fizyki UAM
  • Wykład Pani dr hab. inż. Joanny Bajerskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Dietetyczne sekrety długowieczności
 2. Część tylko dla członków Oddziału Poznańskiego PTF
  • Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu OP PTF za lata: 2017 i 2018 – ref. prof. H. Drozdowski
  • Sprawozdanie finansowe OP PTF za lata 2017 i 2018 – ref. dr hab. M. Pochylski
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – ref. prof. M. Śliwińska-Bartkowiak
  • Dyskusja nad sprawozdaniami
  • Wręczenie okolicznościowych dyplomów OP PTF
  • Plany działań OP PTF na lata: 2019 i 2020
  • Wybory władz OP PTF na kadencję: 2019 – 2020
  • Wybory delegatów na 45 Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie: 13.09. – 18.09.2019
  • Wolne głosy i wnioski
Significance o Vacuum or high technology and especially in content o industry 4.0

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej Profesora Ryszarda Czajki oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański i Polskie Towarzystwo Próżniowe serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Referat pt. Significance o Vacuum or high technology and especially in content o industry 4.0 wygłosi Pani Dr Ute Bergner (Przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Próżniowego).

Wykład odbędzie się w Sali D, przy ul. Piotrowo 3 w dniu 13 grudnia (czwartek) ’2018 o godzinie 11:45.

Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny.
Elektronowy Rezonans Spinowy funkcjonalizowanych nanocząstek
NAGRODY PTF DLA ŚRODOWISKA POZNAŃSKIEGO

Szanowni Członkowie i Sympatycy Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego

Miło nam zakomunikować, iż Kapituła Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyłoniła także zwycięzców ze środowiska poznańskiego:

 • Nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymali K. Szerenos z U. Biał. oraz P. Gruszecki z Wydziału Fizyki UAM.
  Promotorem pracy doktorskiej dra Pawła Gruszeckiego był prof. zw. Maciej Krawczyk z Wydziału Fizyki UAM.
 • Nagrodę im. Profesora Arkadiusza H. Piekary za najlepszą pracę magisterską otrzymali: B. Rzeszotarski z AGH oraz Pani mgr M. Przychodnia z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
  Pani mgr Marta Przychodnia napisała pracę magisterską pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Koczorowskiego z WFT PP.
Serdecznie gratulujemy naszym Wyróżnionym i ich promotorom!

W Kapitule Nagród Naukowych PTF uczestniczy z Zarządu OP PTF prof. dr hab. Jacek Goc, zaś w Kapitule Nagród Dydaktycznych prof. dr hab. Wojciech Nawrocik.
Dziękujemy Profesorom z naszego Zarządu za ich pracę w Kapitule Nagród.

W imieniu Zarządu

Prof. nadzw. Henryk Drozdowski
Przewodniczący OP PTF

Elektronowy Rezonans Spinowy funkcjonalizowanych nanocząstek

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej Profesora Ryszarda Czajki oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Referat pt. Elektronowy Rezonans Spinowy funkcjonalizowanych nanocząstek wygłosi Profesor zw. Ryszard Krzyminiewski (kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UAM).

Wykład odbędzie się w Sali D, przy ul. Piotrowo 3 w dniu 4. października (czwartek) ’2018 o godzinie 11:45.

Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny,
streszczenie.

Wykład Spin–orbit technologies: memory switching to THz generation

Zapraszamy na seminarium organizowane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański pt. Spin–orbit technologies: memory switching to THz generation, który wygłosi Profesor Hyunsoo Yang (Department of Electrical and Computer Engineering, National University of Singapore).

Wykład odbędzie się w Auli IFM PAN (Poznań, ul. Smoluchowskiego 17), dnia 12 września 2018 r. (środa) o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny,
streszczenie.

Wykład Otwarty laureata Nagrody Nobla

W imieniu Dziekana Wydziału Chemii UAM Pana Profesora Henryka Koroniaka serdecznie zapraszamy na Wykład Otwarty laureata Nagrody Nobla z chemii Profesora Bena L. Feringa, który odbędzie się w dniu 21. czerwca (czwartek) '2018 o godzinie 12:00, na Wydziale Chemii UAM w sali 2.64 - Aula Duża.
Tytuł wykładu: The Art of Building Small

Profesor Ben L. Fering, związany z Królewskim Uniwersytetem w Groningen (Holandia) otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2016 roku za zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych.

Organizatorem Wykładu Otwartego jest Dziekan Wydziału Chemii UAM Prof. zw. Henryk Koroniak przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Plakat informacyjny.

W imieniu Zarządu Poznańskiego Oddziału PTF
prof. nadzw. Henryk Drozdowski.

Konferencja NanoTech Poland '2018

Szanowni Członkowie i Sympatycy Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego
uprzejmie informujemy, że Centrum NanoBioMedyczne UAM kierowane przez Dyrektora Profesora zw. Stefana Jurgę oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej Konferencji NanoTech Poland 2018, International Conference & Exhibition, która odbędzie się w dniach 6-9 czerwca '18 w Poznaniu.
W imieniu organizatorów Konferencji NanoTech Poland '2018, a w szczególności w imieniu Przewodniczącego Konferencji Profesora Stefana Jurgi zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w tej Konferencji.

Program międzynarodowej Konferencji.

W imieniu Zarządu Poznańskiego Oddziału PTF
prof. nadzw. Henryk Drozdowski

Plazmonika w nano- i metamateriałach

Szanowni Członkowie i Sympatycy Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego
uprzejmie zapraszamy w imieniu Dziekana WFT PP Profesora dra hab. Ryszarda Czajki wszystkie zainteresowane osoby na Wykład Otwarty w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 16:30, na którym referat wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Kempa z Boston College w USA.
Tytuł referatu: Plazmonika w nano- i metamateriałach
Wykład wygłoszony będzie w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej - sala 123 Biblioteki Technicznej przy ul. Piotrowo 2.

Plakat informujący o tym Wykładzie Otwartym.

Zapraszamy!

W imieniu Zarządu Poznańskiego Oddziału PTF
prof. nadzw. Henryk Drozdowski

19-te Międzynarodowe Seminarium Neutron Scattering Investigation in Condensed Matter

Szanowni Członkowie i Sympatycy Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego
uprzejmie informujemy, że w dniach 23-25 maja '2018 na Wydziale Fizyki UAM odbędzie się kolejne 19-te Międzynarodowe Seminarium Neutron Scattering Investigation in Condensed Matter.

Organizatorami tego Międzynarodowego Seminarium są:

 • Prof. zw. Jan Wąsicki, kierownik Zakładu Radiospektroskopii na Wydziale Fizyki UAM
 • Prof. zw. Wojciech Nawrocik z Wydziału Fizyki UAM
 • Dr hab. Aleksandra Pajzderska z Zakładu Radiospektroskopii na Wydziale Fizyki UAM
 • Prof. Denis P. Kozlenko z Frank Laboratory of Neutron Physics JINR, Dubna, Rosja.

Na seminarium wykłady i komunikaty wygłoszą liderzy europejskich grup neutronowych oraz młodzi naukowcy mający liczący się dorobek w dziedzinie badania struktury i dynamiki fazy skondensowanej (kryształów, cieczy, szkieł, polimerów, układów biologicznych, układów nanoskopowych itp.) metodami rozpraszania neutronów.
Bardzo serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wspomnianymi wyżej badaniami, do udziału w Seminarium.
Wykłady odbywać się będą w sali nr 16 Collegium Physicum (przy dziekanacie).

Program 19-tego Międzynarodowego Seminarium Neutronowego.

W imieniu Zarządu Poznańskiego Oddziału PTF
prof. nadzw. Henryk Drozdowski

Wykład na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej PP Profesora dr. hab. Ryszarda Czajki zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański pt. Wpływ kinetyki procesu chłodzenia podczas odwracalnego przejścia fazowego żel-zol na własności fizyczne organicznych żeli jonowych opartych na żelatorach małocząsteczkowych, który wygłosi dr inż. Michał Bielejewski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu).

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

Streszczenie.

Wykład "Magnetyzm i nadprzewodnictwo w sieciach Kondo Ce-Pd-In"

W imieniu Dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Profesora dr. hab. Bogdana Idzikowskiego na Seminarium, organizowane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański pt. Magnetyzm i nadprzewodnictwo w sieciach Kondo Ce-Pd-In, który wygłosi Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu).

Wykład odbędzie się w Auli IFM PAN (Poznań, ul. Smoluchowskiego 17), dnia 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13.0.

Serdecznie zapraszamy.

Streszczenie.

Wykład "Laser spectroscopic characterization of the nuclear-clock isomer 229mTh"

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej PP Profesora dr. hab. Ryszarda Czajki zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański pt. Laser spectroscopic characterization of the nuclear-clock isomer 229mTh, który wygłosi Przemysław Głowacki (Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej WFT).

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na wykład,
Streszczenie.

Wykład "Grafenowy czujnik pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych"

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej PP Profesora dr. hab. Ryszarda Czajki zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański pt. Grafenowy czujnik pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych, który wygłosi dr inż. Tymoteusz Ciuk (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie).

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na wykład,
Streszczenie.

Pożegnanie śp. prof. dr. hab. Piotra Pierańskiego
Z głębokim żalem informujemy, że odszedł od nas wieku 72 lat wybitny fizyk w dziedzinie geometrii fraktalnej i dynamiki nieliniowej Profesor dr hab. Piotr Pierański (1946–2018).

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 2 marca 2018 roku o godz. 14.30 na Cmentarzu Junikowskim.

Pismo przewodnie Polskiego Towarzystwo Fizycznego, Oddziału Poznańskiego

Nekrolog od Dziekana, Rada Wydziału oraz Pracowników Wydziału Fizyki Technicznej PP

XIV Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filozofii UAM przy wsparciu Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Pracowni Pytań Granicznych UAM zorganizował XIV Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki - Filozoficzne Problemy Współczesnego Przyrodoznawstwa, która odbędzie się 2 i 3 marca 2018 roku w Poznaniu, w Auli im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego, Collegium Physicum UAM, ul. Umultowska 85

Zaproszenie na XIV Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki,
Program Konferencji.

Konferencja NanoTech Poland 2018

Centrum NanoBioMedyczne UAM kierowane przez Dyrektora Profesora zw. Stefana Jurgę oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej Konferencji NanoTech Poland 2018, International Conference & Exhibition, która odbędzie się w dniach 6-9 czerwca '2018 w Poznaniu.

W imieniu organizatorów Konferencji NanoTech Poland '2018, a w szczególności w imieniu Przewodniczącego Konferencji Profesora Stefana Jurgi zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w tej Konferencji.

Szczegółowy opis konferencji
Strona konferencji:

.
80-lecie Urodzin Profesora Wojciecha Nawrocika

Profesor zw. Wojciech Nawrocik, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego, członek międzynarodowej sieci EUPEN (ang. European Physics Education Network), szeregu zespołów doradczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Badań Naukowych (Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii) 16 stycznia 2018 kończy 80 lat.
Z okazji tego wspaniałego Jubileuszu Zarząd składa najserdeczniejsze życzenia!.

Seminarium sprawozdawcze IFM PAN

09-11 stycznia 2018
Instytut Fizyki Molekularnej PAN zaprasza na seminarium sprawozdawcze z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku, które odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (ul. Smoluchowskiego 17), w dniach 9-11 stycznia 2018 r.

Zaproszenie Dyrektora IFM PAM prof. B. Idzikowskiego na Seminarium.
Sprawozdanie z działalności OP PTF

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok 2017

Protokół z Walnego Zebrania

Protokół Zarządu

Polityka rachunkowości PTF

Biuletyn ZG PTF

Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego PTF w 2017 roku

Wykład "Nanostruktury tlenkowe – od zastosowań w elektronice do zastosowań w biologii i medycynie"

Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Nanostruktury tlenkowe – od zastosowań w elektronice do zastosowań w biologii i medycynie, który wygłosi Prof. zw. dr hab. Marek Godlewski (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk).

Organizatorem Seminarium jest Profesor zw. dr hab. Ryszard Czajka, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej PP.

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

List przewodni,
Zaproszenie na wykład,
Streszczenie.

Wykład "Ultrafast stimulated emission microscopy of single quantum emitters"

Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Ultrafast stimulated emission microscopy of single quantum emitters, który wygłosi dr inż. Łukasz Piątkowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie).

Organizatorem Seminarium jest Profesor zw. dr hab. Ryszard Czajka, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej PP.

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

List przewodni,
Zaproszenie na wykład,
Streszczenie.

Informacje OP PTF

Wybór delegatów OP PTF na Zebranie Delegatów PTF
W dniu 29 maja 2017 r. podczas Walnego Zebrania członków Oddziału Poznańskiego PTF wybrano 6 delegatów na Zebranie Delegatów PTF, które odbędzie się 12 września 2017 roku podczas 44 Zjazdu Fizyków Polskich.

Informacja o wyborze delegatów.

Konferencja Physics of Magnetism - PM'17

26 czerwca 2017
W dniach 26-30 czerwca odbędzie się zorganizowana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk międzynarodowa konferencja „Physics of Magnetism” - PM'17. Organizowana jest ona co trzy lata począwszy od 1975 roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 15. Konferencji „Physics of Magnetism 2017” serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Konferencji, które odbędzie się w Auditorium Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 1045.

Strona internetowa konferencji Physics of Magnetism 2017.
Zaproszenie na Konferencję PM'17.
Zaproszenie na Konferencję PM'17 dla członków OP PTF.

Wykład "Próżnia - do czego potrzebne nam nic" oraz Walne Zebranie Członków OP PTF

29 maja 2017
Szanowna i Droga społeczność Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego.
Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Poznański zaprasza na wykład pt. Próżnia - do czego potrzebne nam nic, który wygłosi dr Mateusz Kempiński (Wydział Fizyki UAM, Zakład Fizyki Dielektryków).

Wykład odbędzie się w Audytorium Maximum na Wydziale Fizyki UAM (Umultowska 85), dnia 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.

Zaraz po wykładzie odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO poświęcone wyborom delegatów na 44 ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH (Wrocław, 10-15 września 2017).

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na wykład i Walne Zebranie.

Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospects

24 maja 2017
Prezydent Miasta Poznania oraz Dziekan Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu Profesor zw. Antoni Wójcik zapraszają na wykład pt. Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospects, który wygłosi Profesor Keith. E. Gubbins (North Carolina State University).

Wykład odbędzie się w Sali Senatu UAM w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1, dnia 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 12:00.
Zaproszenie na wykład,
CV - Prof. Keith. E. Gubbins.

Towards atomically controlled growth and self-limiting processes

18 maja 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Oddział Poznański PTF oraz Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów zapraszają na wykład pt. Towards atomically controlled growth and self-limiting processes, który wygłosi Prof. Dr. Ana Gomes-Silva (Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Portugal).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

Nanometrologia dla i z układami nano- i mikroelektromechanicznymi MEMS/NEMS

11 maja 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Nanometrologia dla i z układami nano- i mikroelektromechanicznymi MEMS/NEMS, który wygłosi prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.
CV prof. dr hab. inż. Teodora Gotszalka.

Transport ładunku w nowych materiałach od przetwarzania i magazynowania energii

20 kwietnia 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Transport ładunku w nowych materiałach od przetwarzania i magazynowania energii, który wygłosi dr hab. inż. Wojciech Wróbel (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

20-lecie Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

31 marca 2017
Zapraszamy na uroczystość 20-lecia Wydziału Fizyki Technicznej PP, która odbędzie się 31 marca 2017 r. (piątek).

O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci

30 marca 2017
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki UAM zapraszają na wykład pt. O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci, który wygłosi Prof. zw. dr hab. Bogdan Cichocki (Wydział Fizyki – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski).

Wykład odbędzie się w Auli Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dnia 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.0.
Zaproszenie na wykład.

Spektroskopia dielektryczna - metoda badawcza ciekłych kryształów

16 marca 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Spektroskopia dielektryczna - metoda badawcza ciekłych kryształów, który wygłosi dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. WAT (Instytut Fizyki, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym

9 marca 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym, który wygłosi dr hab. Leszek Markowski, prof. UWrUniwersytet Wrocławski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii).

Wykład odbędzie się w sala D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

XIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

3-4 marca 2017
Zapraszamy na XIII Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki PRZYRODOZNAWCY I FILOZOFOWIE W POSZUKIWANIU ISTOTY ŻYCIA zorganizowaną przez Instytut Filozofii i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu: Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Pracowni Pytań Granicznych UAM.

Wykłady odbędą się w Auli im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego, Collegium Physicum UAM, ul. Umultowska 85, w dniach 3-4 marca 2017 r.
Program Konferencji.
Zaproszenie na konferencję.

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem

15 lutego 2017
Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem, który wygłosi Profesor zw. Józef Spałek (Laureat Nagrody Fundacji Nauki Polskiej w 2016 r).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (ul. Smoluchowskiego 17), dnia 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 11.0.
Zaproszenie na wykład.

Seminarium sprawozdawcze IFM PAN

12-13 stycznia 2017
Instytut Fizyki Molekularnej PAN zaprasza na Seminarium sprawozdawcze z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku, które odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (ul. Smoluchowskiego 17), w dniach 12-31 stycznia 2017 r.
Zaproszenie na seminarium.

Wybrano Zarząd Oddziału Poznańskiego PTF na lata 2017-2018

Podczas zebrania członków Oddziału Poznańskiego PTF wybrano nowy zarząd na lata 2017-2018.

Przewodniczącym został wybrany dr hab. Henryk Drozdowski, prof. UAM, sekretarzem został dr hab. Sławomir Mamica, funkcję skarbnika zajmuje dr Mikołaj Pochylski - zobacz pełen skład Zarządu

Sprawozdanie z działalności OP PTF
24 stycznia 2017

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego PTF w 2016 roku

Archiwum
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 85
61-614 Poznań

tel.: +61 82 95 029
       +61 82 95 164
       +61 82 95 143

fax: +61 82 95 155


Zarząd głowny PTF
Zarząd Główny PTF