Tematyka i zagadnienia na egzamin
FIZYCZNE PODSTAWY NANOELEKTRONIKI
Wykładowca: prof. Bogdan Bułka


Wykład 1
Transport elektronowy w metalach i półprzewodnikach

 1. Struktura elektronowa metali i półprzewodników


Wykład 2
Transport elektronowy w metalach i półprzewodnikach - Kontynuacja wykładu nr 1

 1. Domieszkowanie półprzewodników
 2. Transport w metalach i półprzewodnikach - transport dysypatywny
  • Teoria Boltzmanna
  • Przewodnictwo metali
  • Przewodnictwo półprzewodników
 3. Złącza i heterostruktury półprzewodnikowe


Wykład 3
Tranzystory, półprzewodnikowe elementy optyczne

 1. Klasyfikacja tranzystorów
 2. Tranzystor bipolarny
 3. Tranzystor unipolarny i MOSFET
 4. Działanie tranzystora polowego
 5. Kilka przykładów elementów logicznych
 6. LED - film
 7. Ogniwa fotowoltaiczne - film
 8. Laser półprzewodnikowy - film


Wykład 4
Technologia wytwarzania układów scalonych CMOS

 1. Wytwarzanie podłoża krzemowego (metoda Czochralskiego)
 2. Budowanie warstwy izolatora
 3. Różne etapy fotolitografii
 4. Budowanie elektrody bramki
 5. Implantacja jonów
 6. Budowanie elektrod źródła i drenu


Wykład 5
Układy scalone i tranzystory w nanoskali

 1. Nieco historii
 2. Skala integracji
 3. Różne układy scalone i różne typy układów scalonych
 4. Co to jest CMOS?
 5. Skalowanie i miniaturyzacja
 6. Problemy skalowania
 7. Nowe rozwiązania wg. prognoz ITRS z 2003 r.
 8. Nowe CMOS:
  • o ulepszonym transporcie
  • udoskonalenia bramki
  • SOI MOSFET
  • wielobramkowe
  • FinFET
  • krzem na niczym FET
  • FeFET
  • tranzystor balistyczny
  • i inne


Wykład 6
Niskowymiarowe metale

 1. Nieorganiczne metale 1D
 2. Organiczne metale, półprzewodniki i nadprzewodniki np. TTF-TCNQ, (TMTSF)2PF6
 3. Polimery przewodzące
 4. Specyficzne zjawiska fizyczne w metalach 1D:
  • przejście Peierlsa
  • dimeryzacja
  • mięknięcie fononów
  • fala gęstości ładunku
  • tranzystor CDW-FET
  • solitony i polarony
  • lokalizacja w 1D
Literatura:
A. Graja, Niskowymiarowe organiczne przewodniki, WNT, 1989
S. Roth, One-dimensional metals, VCH, 1995


Wykład 7
Kwantowy transport przez nanostruktury

 1. Tunelowanie przez barierę
 2. Tunelowa dioda rezonansowa
 3. Dioda tunelowa Esaki (rezonansowa)
 4. Pamięć TSRAM i układy logiczne MOBILE
Literatura:
D.K. Ferry, S.M. Goodnick, Transport in nanostructures, Cambridge University Press, 1997


Wykład 8
Transport balistyczny, transport koherentny

 1. Transport dyfuzyjny
 2. Formuła Landauera dla balistycznego transportu
 3. Kwantowanie przewodności
 4. Efekty interferencyjne w nanostrukturach
  • rezonans Fano
  • miraż kwantowy
  • efekt Aharonova-Bohma
Literatura:
D.K. Ferry, S.M. Goodnick, Transport in nanostructures, Cambridge University Press, 1997


Wykład 9
Elektroniczne elementy z kwantowym transportem koherentnym

 1. Jeszcze raz formuła Landauera - przypadek wielokanałowy
 2. Balistyczny tranzystor - szczegółowa analiza
 3. Falowody balistyczne
 4. Trój-elektrodowa dioda i tranzystor balistyczny
 5. Cztero-elektrodowy prostownik balistyczny
 6. Sprzężone falowody balistyczne


Wykład 10
Tranzystor jednoelektronowy

 1. Kropka kwantowa
 2. Jednoelektronowe pudło
 3. Jednoelektronowy tranzystor (SET)
  • ortodoksyjna teoria tunelowania jednoelektronowego
 4. Cechy praktyczne SET
 5. Technologia krzemowa SET-CMOS
 6. Zastosowania SET:
  • elektrometr
  • pamięci i bramki logiczne
  • głowica odczytu
  • kwantowy automat komórkowy
  • układy sprzężone ładunkowo
Literatura:
D.K. Ferry, S.M. Goodnick, Transport in nanostructures, Cambridge University Press, 1997
Waser, Nanoelectronic and ..., rozdz. 16
K. Likharev, Proc. IEEE, vol. 87, pp. 606-632, April 1999
Y. Takahashi, et al., J. Phys. CM 14, R995 (2002)


Wykład 11
Molekularna elektronika

 1. Struktura elektronowa molekuł (nieco chemii)
 2. Samoorganizacja molekuł
 3. Miękka fotolitografia
 4. Techniki pomiarowe przepływu prądu przez pojedyncze molekuły:
  • łamane złącze
  • nanopory
  • STM
 5. Wybrane projekty molekularnych elementów elektronicznych:
  • druty
  • przełączniki
  • wahadłowiec
  • QCA
  • ...
Literatura:
Waser, Nanoelectronic and ..., rozdz. 16


Wykład 12
Nanorurki węglowe

 1. Struktura elektronowa grafitu, geometria nanorurek węglowych i ich struktura elektronowa
 2. Morfologia nanorurek i ich wytwarzanie
 3. Przykłady elementów elektronicznych z nanorurek:
  • tranzystor polowy
  • zintegrowane układy (inwerter)
Literatura:
Waser, Nanoelectronic and ..., 2003
Internet: http://nanotube.msu.edu/