Właściwości magnetyczne i magnetoopór warstw wielokrotnych typu
[NiFe/Au/Co/Au]N


Maciej Urbaniak
IFM PAN Poznań

Recenzenci

Dokumenty

Seminaria

Publikacje stanowiące rozprawę

Strona główna

Na stronie tej umieszczone są niektóre dokumenty związane z uzyskaniem przeze mnie stopnia naukowego doktora habilitowanego (2010.03.30). Z pokazania pewnych dokumentów, takich jak recenzji, zrezygnowałem z tego powodu, że pisane były one jako dokumenty urzędowe, nie przeznaczone do szerokiego upublicznienia. Ze względu na prawa autorskie zrezygnowałem również z zamieszczenia publikacji skaładających się na rozprawę habilitacyjną. Zamiast tego umieściłem odnośniki do tych publikacji.

Recenzenci

Dokumenty

Autoreferat

regen

Komentarz

komentarz

Seminaria

,,Właściwości magnetyczne i magnetoopór warstw wielokrotnych typu [NiFe/Au/Co/Au]N"

regen


,,Orbity typu Mołnija - praktyczne zastosowanie mechaniki nieba"

regen

,,Struktury Δn-optyka zintegrowana w fotonice"

regen


,,Manipulacje mikrocząstkami z
wykorzystaniem pola magnetycznego"

rr


Publikacje stanowiące rozprawę habilitacyjną

 1. M. Urbaniak, H. Brückl, F. Stobiecki, T. Luciński and G. Reiss
  Néel’s Magnetostatic Coupling in Sputtered Cu/Py/V/Py/MnIr/Cu Multilayers
  Acta Phys. Polon. A 105, 307 (2004)
 2. M. Urbaniak, F. Stobiecki, T. Luciński, B. Szymański
  Magnetization and magnetoresistance correlation in NiFe/Au/Co/Au multilayers
  Molecular Physics Reports 40, 176 (2004)
 3. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański
  Interlayer coupling induced by domain structure in NiFe/Au/Co/Au multilayers
  phys. stat. sol. (a) 202, 2013 (2005)
 4. M. Urbaniak, F. Stobiecki, D. Engel, B. Szymański, A. Ehresmann, and J. Kim
  Domain structure and magnetoresistance of NiFe/Au/Co/Au multilayers with perpendicular anisotropy
   phys. stat. sol. (c) 3, 57 (2006)
 5. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański, A. Ehresmann, A. Maziewski, M. Tekielak
  Magnetic and magnetoresistive properties of NiFe/Au/Co/Au multilayers with perpendicular anisotropy of Co layers
  J. Appl. Phys. 101, 013905 (2007)
 6. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański
  Stability of perpendicular anisotropy in NiFe/Au/Co/Au multilayers
  J. Alloys Compd. 454, 57 (2008)
 7. F. Stobiecki, M. Urbaniak, B. Szymański, J. Dubowik, P. Kuświk, M. Schmidt, T. Weis, D. Engel, D. Lengemann, A. Ehresmann, I. Sveklo, A. Maziewski
  Magnetic field induced transition from weak to strong ferromagnetic coupling in NiFe/Au/Co/Au multilayers
  Appl. Phys. Lett. 92, 012511 (2008)
 8. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański, M. Kopcewicz
  Mössbauer and giant magnetoresistance effect study of magnetic structure in NiFe/Au/Co/Au multilayers with perpendicular anisotropy of the Co layers
  J. Phys.: Condens. Matter 20, 085208 (2008)
 9. M. Urbaniak
  NiFe/Au/Co/Au layered films - magnetic properties and possible applications
  Materials Science Poland 26, 831 (2008)
 10. M. Urbaniak
  Giant magnetoresistance as a probe of magnetostatic
  coupling in NiFe/Au/Co/Au multilayers

  J. Appl. Phys. 104, 094909 (2008)

ostatnia zmiana: 2010.04.22

wykonane z pomocą