BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Informacje dla kandydatów na Studium Doktoranckie

Instytut Fizyki Molekularnej prowadzi 4-letnie Międzynarodowe Studium Doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych, w specjalnościach:

  • fizyki materiałów dielektrycznych
  • fizyki materiałów magnetycznych
  • fizyki miękkiej materii
  • fizyki molekularnej.

Doktoranci prowadzą w czasie trwania studiów badania doświadczalne i/lub teoretyczne, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Uczestniczą również w programie studiów zapewniającym zdobycie wykształcenia odpowiedniego dla doktora nauk fizycznych.

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej oraz zagadnienia związane z pracą dyplomową. Większość doktorantów otrzymuje stypendium doktoranckie.

Kierownik Studium Doktoranckiego:

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
e-mail: jtg@ifmpan.poznan.pl
tel.: +48 61 8695 226

Sekretariat:

Elżbieta Seredyńska
e-mail: Elzbieta.Seredynska@ifmpan.poznan.pl
tel.: +48 61 8695 277

 Poznański Most

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego