BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych

Kierownik zespołu

Obecny skład zespołu

Osoby współpracujące

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego