Zamówienia publiczne - przetargi

Przetarg nieograniczony: termomodernizacja budynku IFM PAN

Przetarg nieograniczony z dnia 31 października 2018 roku na wykonanie zadania: Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w przedmiocie termomodernizacji budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Zakup wraz z dostawą serwerów obliczeniowych

Przetarg nieograniczony z dnia 18 października 2018 roku na: zakup wraz z dostawą serwerów obliczeniowych.

Zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej

Przetarg nieograniczony z dnia 31 lipca 2018 roku na: zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła.

Zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej

Przetarg nieograniczony z dnia 16 maja 2018 roku na: zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła.