BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej

Przetarg nieograniczony z dnia 31 lipca 2018 roku na: zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła.

Znak sprawy: PN/03/2018
Nr ogłoszenia w BZP: 597005-N-2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
Termin składania ofert: 16 sierpnia 2018 roku, godz: 9:30.

Dokumenty do pobrania:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego