BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zakup wraz z dostawą serwerów obliczeniowych

Przetarg nieograniczony z dnia 18 października 2018 roku na: zakup wraz z dostawą serwerów obliczeniowych.

Znak sprawy: PN/04/2018
Nr ogłoszenia w BZP: 638233-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.
Termin składania ofert: 26 października 2018 roku, godz: 9:30.

Dokumenty do pobrania:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego