BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Przetarg nieograniczony: zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety

Przetarg nieograniczony z dnia 25 stycznia 2019 roku na wykonanie zadania: zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety.

Znak sprawy: PN/1/2019
Nr ogłoszenia w BZP: 507320-N-2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku.
Termin składania ofert: 04 lutego 2019 roku, godz: 9:30.

Dokumenty do pobrania:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego