Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi z dnia 07 kwietnia 2017 roku na wykonanie zadania: "świadczenie usług hotelarskich oraz usług cateringowych na potrzeby konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM'17) organizowanej w Poznaniu w dniach 26-30 czerwca 2017 roku".

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług hotelarskich oraz usług cateringowych na potrzeby konferencji "The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM'17)" organizowanej w Poznaniu w dniach 26-30 czerwca 2017 roku.
Znak sprawy: ZUS/1/2017
Termin składania ofert: 21 kwietnia 2017 roku, godz. 11:30.

Dokumenty do pobrania: