Zamówienia poniżej 30 tys.euro (PZP 4.8)

Zapytanie ofertowe na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego dla projektu „Termomodernizacja budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu”

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 rok godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu

Zapytanie ofertowe z dnia 07 grudnia 2018 roku o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków na działalność statutową w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN.
Termin zgłaszania ofert: 13 grudnia 2018 roku, godzina 10:00.