Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 15 kwietnia 2016 roku na dostawę zestawu do pomiaru termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji.
Nr postępowania: ZN/1/2016

 • Zamawiający:
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  ul. Mariana Smoluchowskiego 17
  60-179 Poznań
  tel. (0-61) 8695-100 fax: (0-61) 86-84-524
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na:
  Dostawa zestawu do pomiaru termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji
 • Wyniki postępowania:
  wybrano ofertę firmy
  Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG

  Wartość zamówienia netto: 145.990,00 PLN.
  Wartość zamówienia brutto: 179.567,70 PLN.

Dokumenty:


Information regarding the selection of the best bid
Subject of the procedure: The delivery of equipment for measurements of thermally stimulated discharge current
No of the procedure: ZN/1/2016

The Insitute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences informs that in response to The delivery of equipment for measurements of thermally stimulated discharge current a bid was submitted by:

Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG

Net value of the object of the contract: 145.990,00 PLN,
with the tax on goods and services (VAT): 179.567,70 PLN.

Documents: