BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę powlekacza obrotowego

Przedmiot zamówienia: Dostawa powlekacza obrotowego
Nr postępowania: ZN/2/2016
Termin składania ofert: 30 listopada 2016 roku

Wyniki postępowania:
wybrano ofertę firmy Technolutions Miłosz Czajkowski

Wartość zamówienia brutto: 38.868,00 PLN.

Dokumenty:

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego