BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę przystawki ATR oraz generatora azotu do spektrometru FTIR

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 22 listopada 2016 na przystawki ATR oraz generatora azotu do spektrometru FTIR
Nr postępowania: ZN/3/2016

 • Zamawiający:
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  ul. Mariana Smoluchowskiego 17
  60-179 Poznań
  tel. (0-61) 8695-100 fax: (0-61) 86-84-524
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na:
  przystawki ATR oraz generatora azotu do spektrometru FTIR
 • Wyniki postępowania:
  wybrano ofertę firmy
  Spectro-Lab Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 100/102
  05-092 Łomianki
 • Wartość zamówienia brutto:
  • Zadanie 1 - dostawa wieloodbiciowej przystawki ATR do spektometru FTIR do pomiarów widm cieczy i ciał stałych w funkcji temperatury: 55.965,00 PLN
  • Zadanie 2 - dostawa generatora azotu do spektometru FTIR: 30.750,00 PLN

Dokumenty:

Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego