BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę kriostatu z wyposażeniem oraz miernika pola magnetycznego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28 listopada 2016 na dostawę kriostatu z wyposażeniem oraz miernika pola magnetycznego
Nr postępowania: ZN/4/2016

 • Zamawiający:
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  ul. Mariana Smoluchowskiego 17
  60-179 Poznań
  tel. (0-61) 8695-100 fax: (0-61) 86-84-524
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na:
  Dostawa kriostatu z wyposażeniem oraz miernika pola magnetycznego

Dokumenty:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego