BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Zobacz informacje o PSD IPAN w Biuletynie Informacji Publicznej

PSD IPAN

Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN

Jednostka prowadząca: Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Miasto: Poznań

Rodzaj stanowiska: doktorant

Liczba stanowisk: 1

Data ogłoszenia: 06.11.2019

Termin składania ofert: 06.12.2019

Formularz zgłoszeniowy: pobierz formularz zgłoszeniowy

Proponowana tematyka badawcza:

 1. SYMULACJE KOMPUTEROWE WYBRANYCH MODELI NANOKOMPOZYTÓW
  Słowa kluczowe: modele nanokompozytów, własności fizyczne, symulacje komputerowe
  Grupa badawcza: Zakład Fizyki Komputerowej Układów Złożonych
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Konstantin V. Tretiakov prof. IFM PAN
  Opis projektu: zobacz opis projektu
  Kontakt: konstantin.tretiakov@ifmpan.poznan.pl
 2. KOMUNIKACJA KWANTOWA WYKORZYSTUJĄCA SPINY ELEKTRONOWE W UKŁADACH NADPRZEWODNIK-KROPKI KWANTOWE
  Słowa kluczowe: komputery kwantowe, komunikacja kwantowa, nadprzewodniki, kropki kwantowe
  Grupa badawcza: Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Martinek
  Opis projektu: zobacz opis projektu
  Kontakt: jan.martinek@ifmpan.poznan.pl
 3. MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH CIENKOWARSTWOWYCH UKŁADÓW FERRIMAGNETYCZNYCH DLA ZASTOSOWAŃ SPINTRONICZNYCH
  Słowa kluczowe: spintronika, ferrimagnetyki, anizotropia magnetyczna, cienkie warstwy
  Grupa badawcza: Zakład Cienkich Warstw
  Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kuświk (procedura habilitacyjna w toku)
  Opis projektu: zobacz opis projektu
  Kontakt: piotr.kuswik@ifmpan.poznan.pl
 4. BADANIE EFEKTÓW MAGNETYCZNYCH WSPOMAGFAJĄCYCH SEPARACJĘ IZOTOPÓW HELU
  Słowa kluczowe: : izotop 3He, kwantowa separacja izotopów, nadprzewodnictwo, magnetyzm
  Grupa badawcza: Zakład Fizyki Niskich Temperatur
  Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Kempiński prof. IFM PAN
  Opis projektu: zobacz opis projektu
  Kontakt: wojciech.kempinski@ifmpan.poznan.pl
 5. NOWE MATERIAŁY MULTIFERROICZNE
  Słowa kluczowe: multiferroiki, magnetoelektryki, brownmulleryty
  Grupa badawcza: Zakład Ferroelektryków
  Kierownik projektu: dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
  Opis projektu: zobacz opis projektu
  Kontakt: bartlomiej.andrzejewski@ifmpan.poznan.pl
 6. SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NOWYCH ELEKTROLITÓW PROTONOWO PRZEWODZĄCYCH OTRZYMANYCH NA BAZIE MOLEKUŁ HETEROCYKLICZNYCH ZDYSPERGOWANYCH W ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH MATRYCACH POLIMEROWYCH
  Słowa kluczowe: przewodnictwo protonowe, dynamika molekularna, struktura molekularna, fotopolimeryzacja, molekuły heterocykliczne, śwatłoutwardzalne polimery
  Grupa badawcza: Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych
  Kierownik projektu: dr hab. Adam Rachocki
  Opis projektu: zobacz opis projektu
  Kontakt: adam.rachocki@ifmpan.poznan.pl
 
 
 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego