BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Doktoraty

Rozprawy doktorskie IFM PAN obronione w latach 2017 - 2019

Krzysztof Hyżorek01.03.2019
Wpływ ograniczeń geometrycznych i polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych
Streszczenie (PL), Abstract (EN)
Recenzje: prof. dr hab. Michał Banaszak, prof. dr hab. Jerzy Górecki

Piotr Busz07.02.2019
Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera metodą nierówności Bella i świadka splątania
Streszczenie (PL), Abstract (EN)
Recenzje: dr hab. Łukasz Cywiński, prof. dr hab. Tadeusz Domański

Natalia Pierunek12.10.2018
Efekt magnetokaloryczny w nieuporządkowanych strukturalnie stopach i związkach międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich z metalami przejściowymi
Streszczenie (PL), Abstract (EN)
Recenzje: dr hab. Adam Pikul, prof. dr hab. Andrzej Szewczyk

Łukasz Lindner19.04.2018
Wpływ ciśnienia na mechanizm transportu elektrycznego w selenianach amonowych o różnych stechiometriach
Streszczenie (PL), Abstract (EN)
Recenzje: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, prof. dr hab. Jan Wąsicki

Paweł Pigłowski29.03.2018
Badanie własności sprężystych strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych
Streszczenie (PL), Abstract (EN)
Recenzje: dr hab. Mirosław Dudek prof. UZ, prof. dr hab. Antoni Mituś

Roman Strzelczyk04.01.2018
Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenu
Streszczenie (PL), Abstract (EN)
Recenzje: prof. dr hab. Zbigniew Klusek, prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Iga Jankowska27.02.2017
Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymi
Streszczenie (PL), Abstract (EN)
Recenzje: dr hab. Barbara Blicharska, prof. dr hab. Jan Wąsicki

Rozprawy doktorskie w roku:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego