BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w październiku 2019:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 26.06.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Układy złożone z cząsteczek
o konkurencyjnych oddziaływaniach w ograniczonej geometrii

wygłosi

dr hab. Wojciech Góźdź, prof. IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 14.06.2019 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Knapkiewicz

pt.:

Wpływ sieci polimerowej na właściwości fizyczne i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów

Promotor: dr hab. Adam Rachocki

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wąsicki (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - recenzja

prof. dr hab. Tomasz Martyński (Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej) - recenzja

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 13.06.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Termodynamika nierównowagowa układów kropek kwantowych

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

laureat Stypendium Naukowego Miasta Poznania (2018), laureat konkursu Poznańskiego Oddziału PAN (2018), laureat stypendium Prezesa PAN (2018)


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.06.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transport protonów w nanokompozytowych przewodnikach CNC/Im

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.06.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ podstawienia w pierścieniach aromatycznych anionu na przewodnictwo soli imidazoliowych

wygłosi

mgr inż. Sylwia Zięba

doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.06.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Lepkościowe konsekwencje samoorganizacji molekuł dioli

wygłosi

dr Jolanta Świergiel

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego