BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 28.01.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Projektowanie nowych przewodników protonowych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego