BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.02.2019:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 07.02.2019 roku (czwartek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Busza

pt.:

Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera metodą nierówności Bella i świadka splątania

Promotor: prof. dr hab. Jan Martinek
Promotor pomocniczy: dr inż. Damian Tomaszewski

Recenzenci:

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) - recenzja

prof. dr hab. Tadeusz Domański (Instytut Fizyki Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin) recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego