BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.03.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ przemian strukturalnych na magnetyzm stopów
na bazie (Hf,Cr)-Co-B

wygłosi

mgr inż. Andrzej Musiał

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego