BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.03.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 13.03.2019 roku (środa)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczne diagramy fazowe
niecentrosymetrycznych układów CeCo1-xFexGe3 i Ce1-xPrxCoGe3 – wpływ elektronów 3d i 4f

wygłosi

mgr inż. Przemysław Skokowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego