BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 14.03.2019:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 14.03.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ struktury molekularnej na przewodnictwo protonowe w wybranych solach związków heterocyklicznych i kompozytach polimerowych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego