BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 26.03.2019:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 26.03.2019 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Badanie wybranych właściwości związków bizmutu na bazie tlenków metali za pomocą teorii funkcjonału gęstości

wygłosi

dr inż. Jakub Kaczkowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego