BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 24.04.2019:

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 24.04.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Różnorodność własności fizycznych faz międzymetalicznych na wybranych przykładach

wygłosi

dr Magdalena Wencka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego